Regulamin

 1. Rezerwację na przejazd w firmie transportowej Bartosz Kucharski, NIP-7422145262, ul. Krucza 3, 11-700 Mrągowo, należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej pozostawiając następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres odbioru (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr mieszkania),
  – adres docelowy (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr mieszkania),
  – data wyjazdu,
  – nr telefonu osoby, która będzie uczestniczyła w przejeździe
 2. Rezerwacji na przejazd można dokonać także:

-pod numerem telefonu: 577311387

-email: biuro@mazurskibus.pl

 1. W momencie, gdy rezerwacja zostanie zatwierdzona otrzymacie Państwo „Powiadomienie o rezerwacji biletu” (drogą smsową oraz mailową).
 2. W czasie podroży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i spożywania różnego rodzaju środków odurzających. Osoby, które nie zastosują się do zakazu zostaną poproszone o opuszczenie busa na najbliższym parkingu lub przystanku autobusowym, po uprzednim uiszczeniu opłaty za przejazd.
 3. Firma Bartosz Kucharski, NIP- 7422145262 w celu skrócenia czasu podróży, może przekazać rezerwację innemu współpracującemu przewoźnikowi, lub dokonać przesiadki podczas podróży. Od momentu przekazania lub przesadzenia pasażera, odpowiedzialność za pasażera i jego bagażu przechodzi na współpracującego przewoźnika. Firma Bartosz Kucharski, NIP-7422145262 nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe inne sytuacje po przesiadce lub przekierowaniu do współpracującego przewoźnika.
 4. 4. Opłata rezerwacyjna:
  a) na 24 godziny przed wyjazdem jest utrudniony kontakt z pasażerem (trzykrotny brak odbioru telefonu wskazanego w rezerwacji lub brak odpowiedzi sms) Wyżej wymieniona sytuacja skutkuje anulowaniem rezerwacji i nałożeniem opłaty rezerwacyjnej*.
  b) rezerwacja przejazdu zostaje anulowana, zarówno przez rezerwującego czy też z przyczyn technicznych przewoźnika na 24 godziny przed przejazdem, skutkuje nałożeniem opłaty rezerwacyjnej, którą zostaje obciążony anulujący rezerwację*.
  c) rezerwujący przy pełnej rezerwacji biletu nie skorzysta z rezerwowanej usługi*.

*Koszt opłaty rezerwacyjnej wynosi 200 PLN lub 50 EUR.

Osoba rezerwująca bilet poprzez jedną z form określonych w wyżej wymienionym regulaminie w pełni akceptuje powyższy regulamin.